Archive for August, 2014

  • Eid Al-Fitr event [2014] English

    Misunderstandings create conflict, understanding creates peace. We spread the message the month of Ramadan, so people increase their knowledge…

    Stand4Hussain
  • Eid Al-Fitr event [2014] Norsk

    Misforståelser skaper konflikt, forståelse skaper fred. Vi sprer budskapet måneden Ramadan, så folk øker sin kunnskap om islam, muslimer,…

    Stand4Hussain