Eid Al-Fitr event [2014] Norsk

Eid Al-Fitr event [2014] Norsk

Hva er denne eventen?

Vi feirer slutten av den hellige måneden Ramadan, ved å dele ut godteposer og kunnskap.

Hvorfor gjør dere det?

Misforståelser skaper konflikt, forståelse skaper fred. Vi sprer budskapet måneden Ramadan, så folk øker sin kunnskap om islam, muslimer, våre prinsipper og om islamsk lære.

Hva er måneden Ramadan?

Måneden Ramadan er den niende måneden I den islamske kalenderen. I denne måneden faster muslimer fra soloppgang til solnedgang. I islam er måneden Ramadan den helligste måneden. Den er full av velsignelser, og det er under denne måneden Koranen ble sendt ned til jorden.

Hvorfor faster dere?

Fastens fordeler er mange, men den kan deles inn i tre helberedningstyper.

Fysisk helberedning, sosial helberedning og spirituell helberedning.
Fysisk helberedning: Når man faster, renser kroppen seg. Life Magazine i september 1996 kalte fasten for helbredelses-revolusjonen. I tillegg er det verdt å nevne at Dr. Otto Buchinger, en stor faste-terapeut i Tyskland, etter mer enn 100 000 faste-kurer sier: ”Fasten er uten tvil den mest effektive biologiske metoden for behandling. Den er en operasjon uten kirurgi”. Dr. Joel Fuhrman i Fasting and eating for health noterer at ”å faste har gjentatte ganger blitt observert å lindre nevroser, angst og depresjon. Profeten Muhammed (fvmh&hf) sa: ”fast, og du blir sunn” I tillegg har de tre fedrene til dagens vestlige medisin (Hippocrates, Galen og Paracelsus) forskrevet fasten som den beste medisin og som ”den indre legen”

Sosial helberedning: Fasting lar de rike føle smerten av sult og tørste, slik som de fattige opplever hver dag. Media dekker det sjeldent, men det er mennesker som dør hvert eneste sekund av sult, tørste og sykdommene som kommer av det. Når samfunnet smaker på sult og tørste, så bryter man klasseskillene, og man blir hensynsfull og mer oppmerksom på det man spiser og drikker. Man får et annet syn på de fattige enn før. Det er også slik at den fastende muslimen må betale en obligatorisk skatt, kalt zakat al-fitr. Den betales på eid al-fitr, som er muslimenes helligdag, de tre dagene etter måneden Ramadan.

Spirituell helbredelse: Dette er hovedgrunnen til å faste. Grunnene nevnt ovenfor er kun sekundære fordeler, mens den spirituelle helbredelsen er hovedfordelen. Ja, fasting er sunt, men hadde det vært hovedgrunnen, hadde det ikke vært obligatorisk å faste for folk med sunne dietter. OG ja, det er positivt at man bryter klasseskille og at de rike føler på de fattiges smerter, men det kan ikke være hovedårsaken. Da hadde det jo ikke vært obligatorisk for de fattige å faste. Sannheten er at alle mennesker – sunne, mette, sultne, rike eller fattige har godt av å faste. Årsaken er at alle trenger en spirituell helbredelse. Når en faster, faster en ikke bare fra mat og drikke, men man faster fra alle syndene. Synder bryter også fasten. Inkludert forgiftninger for både kropp og sjel (synder, dårlige tanker, intensjoner og handlinger). I Måneden Ramadan er det derfor tid for å lukke vår fysiske munn, og åpne vår spirituelle munn. Da utvikler en seg til et vakkert og et moralsk vesen. Man blir mer reflekterende, takknemlig, tålmodig, punktlig og et barmhjertig menneske som ikke er opptatt av sitt ego, men bryr seg om andre og setter de foran seg på tvers av religion, rase og kultur. Et menneske som bringer fred og ro hos andre og er imot konflikt

– Et perfekt menneske, det er hovedmålet med måneden Ramadan og det er det islam står for.