FAQ – Ofte stilte spørsmål

FAQs – Ofte stilte spørsmål

 

Hvem er vi?

Stand4Hussain er en frivillig organisasjon etablert av en gruppe ungdommer i Norge. Vårt mål er å gjøre samfunnet kjent med vår rollemodell, vårt forbilde – Imam Al-Hussain

Hvorfor deler vi ut varm drikke til de forbipasserende?

Hussain, hans familie og venner ble blokkert fra alle vannkilder i tre dager. Det har derfor blitt en tradisjon å slukke tørsten til Hussains besøkende på den førtiende dagen etter Ashura. Siden denne dagen forekommer om vinteren disse årene, har vi valgt å dele ut noe som både slukker tørsten og kulden.

Hvem er Hussain?

En helt, en martyr, et forbilde. Profeten av islams barnebarn, sønn av Ali ibn Abi Talib og Fatima Al-Zahra.

Hvorfor er Hussains historie relevant for resten av verden?

Hussains historie er det som minner oss om viktigheten av å stå opp mot urettferdighet og tyranni. I alle land, for hver nasjon og rase, i all tid – gir Hussains historie inspirasjon og oppmuntring til folk. Av Historien blir en klar over undertrykkelser, man iverksetter tiltak, for å stå opp mot urettferdighet. Er Mahatma Gandhi og Martin Luther Kings historier kun relevant for Hinduer og kristne?

Hva var Hussains motivasjon?

Med hand egne ord, begrunnet han sine handlinger ved å tillegge dem med et ønske om å reformere en nasjon – Å oppmuntre samfunnet til godhet, og å stå opp mot løgn og urettferdighet.

Hva betyr dødsfallet av en mann i ørkenen for 1400 år siden noe for meg?

Standen til Hussain mot styrkene til Yazid er tidløs, fordi i hver generasjon eksisterer det undertrykkere og undertrykte. En studie av hans liv og eksempel vil inspirere og minne en person om behovet for å bli involvert i et standpunkt mot undertrykking uansett hvor den finnes.

Var hele saken kun en muslimsk borgerkrig?

Herskerne i tiden forsøkt å avskjedige Hussains stå som et mislykket forsøk fra en opprører å få makt for seg selv og de begynte en systematisk og vedvarende propaganda kampanje for å spre dette budskapet. Dette var bare en knep for å maskere ubehagelige sannheter som ble tydelig på grunn av måten de myrdet ham og hans lille gruppe av kamerater og familie. Å forklare deres ufølsom atferd de skapte myten om at Hussains virkelige grunnen for å gjøre et standpunkt var at han søkte om å bli kalifen selv.

Herskerne på den tiden forsøkte å stanse Hussains standpunkt, men det var et svært mislykket forsøk. De var maktsyke, og med det startet de en systematisk og vedvarende propaganda for å spre sitt budskap. Kampanjen de startet var kun for å maskere den ubehagelige sannheten, som var at de myrdet Hussain, hans fåtall med venner og familie. I et ønske om å forklare deres følelsesløse adferd, skapte de myten om at Hussains standpunkt var at han ønsket å bli kalif.

Siden Hussain og hans følgesvenner ble drept, hvordan kan hans standpunkt regnes som en suksess?

Mål på suksess og fiasko er best gjort gjennom lang linse tid. Yazid hersket for bare tre år, og i dag er en utskjelt og hånet figur. Historien viser at den sanne seierherren var utvilsomt Hussain, som er alltid husket for sitt standpunkt for rettferdighet og sannhet. Den Existentialist filosofen Søren Kierkegaard sette det best når han sa: ‘The tyrann dør og hans styre er over; martyr dør og hans styre begynner.

Den beste måten å måle suksess og fiasko er å se gjennom den med tidens lange linse. Yazid hersket i kun tre år, og i dag er han en foraktet og utskjelt figur. Historien viser at den sanne seierherren var utvilsomt Hussain, som alltid vil bli husket for sitt standpunkt for rettferdighet og sannhet. Den danske filosofen Søren Kirkegaard sa en gang: “The tyrant dies and his rule is over, the martyr dies and his rule begins.”