Oppmelding

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobil nummer (Obligatorisk)

Alder (Obligatorisk)

Har du deltatt i S4H aktiviteter, hvis ja, hvilket?

[Flervalgs] Hvilket team ønsker du å være med?
Utdeling 1(Kl12:00-15:00)Utdeling 2(Kl15:00-18:00)Ryddeteam (Kl18:00-19:00)

Hvorfor ønsker du å delta på denne eventen?